O Kolibě - Motorest Permoník

MÁTE DOMA FOTKY, jak to na Permoníku vypadalo kdysi? Podělte se o ně s námi, my je poté vyvěsíme nejen na tomto webu, ale také v interiéru MOTORESTU PERMONÍK. Fotografie posílejte na email sales@resortsobotin.cz nebo je můžete předat osobně obsluze u baru.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351. Historie Sobotína, je obdobně jako většina okolních obcí, spjata s těžbou železné rudy. Tu zde těžili a místní okolí také kolonizovali losinští Žerotínové.

Sobotínský kostel svatého Vavřince se v 17. století stal zahajovacím místem nechvalně známých čarodějnických procesů na losinském panství. Stařena z Vernířovic tehdy vyjmula z úst hostii, aby ji uschovala pro nemocnou krávu. Nestalo se tak beze svědků a první obžaloba byla na světě.

V 19. století se Sobotín stává důležitým centrem průmyslové revoluce. Výstavbou hraběte Mitrovského (majitele panství Loučná) zde vzniká velký podnik na zpracování železa. V jeho rozvoji pak pokračuje podnikatelský klan bratří Kleinů (Gebrüder Klein), kteří se neuvěřitelnou pílí, kreativitou a podnikatelským duchem vypracovali z obyčejných vesničanů na jedny z nejvlivnějších magnátů tehdejší monarchie, což jim i vyneslo povýšení do šlechtického stavu s predikátem "von Wiesenberg". Po smrti hraběte Mitrovského koupili panství Loučná, do něhož spadaly i sobotínské železárny, které pak s přispěním profesora Riepla rozšířili a zapojili do systému svého podnikání. To stálo ve velké míře na stavbě železnic a ještě dnes jméno Sobotín můžeme spatřit na kolejnicích několika tratí.

Albrecht Klein přebudoval někdejší zbrojovku na zámek, čímž nastalo rozdělení Kleinů na Loučenskou a Sobotínskou větev. Nutno podotknout, že Sobotínsko - Štěpánovské železárny a strojírny, patřily jak kvalitou, tak kvantitou, mezi nejdůležitější podniky své doby. Neuvěřitelný rozmach gigantického podniku Kleinů však stál převážně na schopnostech jednotlivců první generace.

Následující pokolení se již jen soustředilo na udržování dříve nabytého úspěchu a majetku. V radikálním vývoji a potřebě inovací, pak při stagnaci zákonitě nemohli uspět a první republikou tak i končí většina jejich aktivit. Vzhledem k zanedbání nutnosti přizpůsobení se novým technologiím, zůstal jejich sobotínský podnik nevyužit a tradice železářské výroby tak zde má jen nepatrného a nepřímého dědice v podniku Velamos. Po druhé světové válce museli Kleinové, stejně jako většina německého etnika opustit Moravu a obec Sobotín začíná psát dějiny na základě takřka kompletně nového složení obyvatel.

Po Kleinech zde zůstaly některé stavby jež svými symboly připomínají příslušnost k zaniklému podniku, dále pak zámek - na kterém probíhá rozsáhlá rekonstrukce a bude sloužit jako **** hotel a v neposlední řadě mauzoleum. To ovšem nese zřetelné stopy apatie a barbarství velké části populace našeho státu.

 

Fotogalerie interiéru

Fotogalerie exteriéru

 
Úvodní stránka   |    Akce   |    Jídelní lístek   |    O kolibě   |    Kontakt
Mapa stránek   |    Obědové menu
Design: Ing. Mojmír Langer
Code: Netsimple Conspiracy s.r.o.